พลังงาน

เปิดตัว ! ฉลากเบอร์ 5 ติดดาวโฉมใหม่ เริ่มใช้วันที่ 1 ม.ค. 67 ยกระดับการประหยัดพลังงานมากกว่าเดิม ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมชวนช้อปสินค้าประหยัดไฟนาทีทอง

กฟผ. ชวนคนไทยฉลองความสำเร็จ 30 ปี DSM การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า เปิดตัวฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว โฉมใหม่ ยกระดับการประหยัดไฟฟ้ากว่าเดิม มุ่งลดก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ตอบโจทย์นโยบาย Carbon Neutrality ของประเทศ พร้อมชวนคนไทยช้อปผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ในราคา สุดพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ – 24 ก.ย. 66 ณ Hall 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันนี้ (20 กันยายน 2556 ) นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 30 ปี DSM การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า พร้อมด้วยนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน นายประเสริฐศักดิ์ เชิงขวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ หน่วยงานผู้ประกอบการกว่า 500 คน เข้าร่วมงาน แสดงความมุ่งมั่นร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน ลดปัญหาโลกร้อน ณ Hall 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ในโอกาสนี้ นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การจัดการด้านการใช้ ไฟฟ้ากับทิศทางพลังงานไทยในอนาคต” ระบุว่า ทิศทางพลังงานไทยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด กระทรวง พลังงานจึงจัดทำกรอบแผนพลังงานชาติมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี ค.ศ. 2050 โดยตั้งเป้าเพิ่มการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 50% ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยมี เป้าหมายลดความเข้มของการใช้พลังงาน 30% และสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ผ่านกลยุทธ์ภาคบังคับ เช่น มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (EERS) มาตรการด้านภาษีในภาค ขนส่ง กลยุทธ์ภาคส่งเสริม เช่น มาตรการเปลี่ยนอุปกรณ์และส่งเสริมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง มาตรการ สนับสนุนการลงทุนเพื่อดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน และกลยุทธ์ภาคสนับสนุน เช่น มาตรการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาตรการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้การจัดการด้าน การใช้ไฟฟ้า หรือ Demand Side Management (DSM) ที่ กฟผ. ดำเนินการ ถือเป็นส่วนสำคัญที่สร้างการมีส่วนร่วม ที่ จากภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานของประเทศอย่างมหาศาล และเสริมสร้าง ศักยภาพการแข่งขันและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคต

ด้านนายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนในการใช้พลังงาน ทั้งการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างทัศนคติด้านการ ประหยัดพลังงานแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า และส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกในภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ของประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลา 30 ปี ของการดำเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า ผ่านกลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่ อุปกรณ์ อาคาร และอุปนิสัย เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจ และ ภาคอุตสาหกรรม จํานวนกว่า 40 โครงการ สามารถกระตุ้นให้เกิดการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้ากว่า 35,600 ล้านหน่วย หรือประมาณ 1.78 แสนล้านบาท และนำไปสู่การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศลงกว่า 19.7 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซต์

ในโอกาสครบรอบ 30 ปี DSM กฟผ. ได้เปิดตัวฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว รูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับความเข้มข้น ของการประหยัดพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2567 ดังนี้ 1.เพิ่มเกณฑ์ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จาก 1-3 ดาวเป็น 1-5 ดาว เพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่าเดิม 2.แสดงปริมาณการลดการปล่อย CO2 ตลอดช่วงการใช้งาน เพื่อให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนจากการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5

3.เพิ่มสัญลักษณ์กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Circular Economy) เพื่อขยายบทบาทของ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จากช่วงการเลือกซื้อสู่การดูแลตลอดวงจรชีวิต (Life Cycle) ของอุปกรณ์ 4.เพิ่ม QR Code เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น อาทิ การใช้งาน การติดตั้งและการบำรุงรักษาตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์

ในโอกาสนี้ได้เปิดตัวโครงการโรงเรียนเบอร์ 5 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนบูรณาการองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในทุกกิจกรรมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) โรงเรียนสีเขียว ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2) โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ลดการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน 3) โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ลดการใช้ไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน และ 4) อาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา โดยมีเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ภายใต้โครงการ ห้องเรียนสีเขียวแล้วกว่า 4 ล้านคน และเครือข่ายโรงเรียนกว่า 1,300 โรงเรียน

ภายในงานยังรวบรวมมหกรรมสินค้าเบอร์ 5 ในราคาสุดพิเศษจากผู้ประกอบการกว่า 60 ราย ชวนลุ้นรับ ข้อเสนอพิเศษอีกมากมายในกิจกรรม “DSM 30 ปี 30 นาทีทอง” และเมื่อซื้อสินค้าครบทุก 500 บาท ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับ ของรางวัล Lucky Draw ทุกวัน และลุ้นรางวัลใหญ่ในวันสุดท้าย 24 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. กิจกรรมส่งเสริม การใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูง เพียงนำหลอดไฟเก่ามาแลกหลอดไฟใหม่วันละ 100 ชุด (เฉพาะวันที่ 20 – 22 กันยายน 2566) และชมมินิคอนเสิร์ตจาก “โรส ศิรินทิพย์” และ Cooking Show จาก “เชฟอิน ณรงค์ฤทธิ์” ในวันที่ 23 – 24 กันยายน 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ณ Hall 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button