เทคโนโลยี

TikTok ดัน 50 ครีเอเตอร์ทั่วโลก สร้างการเปลี่ยนเแปลงเชิงบวกผ่านโครงการ TikTok Change Marker ดึงครีเอเตอร์ไทยร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2567) TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก เปิดตัวโครงการ TikTok Change Makers โครงการริเริ่มในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวกผ่านคอนเทนต์และกิจกรรมของครีเอเตอร์จากทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย เพื่อผลักดันผลกระทบเชิงบวกที่จับต้องได้ทั้งบนแพลตฟอร์มและในชีวิตจริง ผ่านจุดเด่นของแพลตฟอร์มในการเข้าถึงผู้ใช้งานอย่างทั่วถึง และมีอิทธิพลทางความคิดเชิงบวกในประเด็นต่างๆ ที่สามารถขับเคลื่อนสังคมให้มีความก้าวหน้าในแง่มุมที่หลากหลายในแต่ละประเทศ ซึ่งรวมไปถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน แพลตฟอร์มได้คัดเลือกตัวแทนครีเอเตอร์จากประเทศไทยอย่าง “คุณก้อง” (@konggreengreenให้เป็นหนึ่งใน Change Makers ที่จะมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ พร้อมเปล่งเสียงความสำเร็จของโครงการให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยโครงการนี้มุ่งมั่นสนับสนุนครีเอเตอร์ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ด้วยการมอบเงินทุนกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ครีเอเตอร์กว่า 50 รายจากทุกภูมิภาคทั่วโลก

ประเทศไทยกับเรื่องราวสิ่งแวดล้อมที่นิ่งนอนใจไม่ได้

อย่างที่รู้กันว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วนหลายประการ จากรายงาน The Global Risks_Report 2024 จัดทำโดย World Economic Forum ได้จัดลำดับความเสี่ยงทั่วโลกออกเป็นระยะสั้นและระยะยาว โดยค้นพบว่า ภาวะโลกเดือดหรือสภาพอากาศที่แปรปรวน คือ ความท้าทายระยะยาวอันดับ 1 ที่ผู้คนทั่วโลกกำลังเผชิญ โดยในประเทศไทยจะเห็นได้ชัดว่าปัจจุบันปัญหาที่เด่นชัดที่สุดคืออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูง ระดับคุณภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อการใช้ชีวิต รวมถึงปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในหลายจังหวัด ทั้งหมดล้วนเกิดจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมและพฤติกรรมความเคยชินของประชาชนในอดีต ที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมมาจนถึงทุกวันนี้

อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายบุคคลที่ตระหนักถึงเรื่องน่ากังวลดังกล่าว พร้อมให้ความสำคัญกับการแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยหลากหลายวิธีการ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อต่อยอดอุดมการณ์ของตน รวมถึงครีเอเตอร์ TikTok สายสิ่งแวดล้อมอย่างคุณ ก้อง ชณัฐ วุฒิวิกัยการ เจ้าของช่อง @konggreengreen ที่มีผู้ติดตามกว่า 292,600 คน ซึ่งได้รับเลือกให้เป็น TikTok Change Maker หนึ่งเดียวจากประเทศไทย พร้อมรับเงินสนับสนุนจากโครงการ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในไทย โดยภายใต้โครงการนี้ TikTok และคุณก้อง มีความมุ่งมั่นร่วมกันในการผลักดันการจัดการกับปัญหาที่คนทั่วทั้งประเทศกำลังเผชิญ ด้วยการถ่ายทอดความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างสรรค์คอมมูนิตี้รักษ์โลกให้เติบโตบนแพลตฟอร์ม ไปพร้อมกับการจับมือกันสร้างความเปลี่ยนแปลงบนโลกจริง

Konggreengreen กับบทบาท TikTok Change Maker หนึ่งเดียวในไทย

@konggreengreen หรือ “คุณก้อง” ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนครีเอเตอร์ไทยในโครงการ TikTok Change Makers พร้อมกับครีเอเตอร์อีก 49 รายจากทั่วโลก ซึ่งเป็นเกียรติที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของเขาต่อการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยประสบการณ์ในวงการสื่อมวลชนมานานกว่าสิบปี โดยคุณก้องเริ่มต้นด้วยการเป็นพิธีกรในรายการ “กบนอกกะลา” ทางโทรทัศน์ ซึ่งเปิดโอกาสให้เขาเข้าสู่วงการนักเล่าเรื่อง จากนั้นเขาได้ไปศึกษาต่อด้านภาพยนตร์ที่ต่างประเทศ และกลับมาก่อตั้งบริษัทโปรดักชันซึ่งเชี่ยวชาญในการผลิตคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว สุขภาพ และครอบครัว ต่อด้วยการเข้าสู่วงการคอนเทนต์ด้านสิ่งแวดล้อมในฐานะพิธีกรรายการ “Green Diary” บนช่องทางออนไลน์ ซึ่งได้สร้างรากฐานให้กับความมุ่งมั่นของเขาต่อประเด็นสิ่งแวดล้อม กระทั่งนำแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในบริษัทของตัวเอง

TikTok กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับช่องของคุณก้อง โดยมอบพื้นที่แพลตฟอร์มที่เขาสามารถเข้าถึงผู้ชมได้อย่างกว้างขวางและง่ายดาย อีกทั้งยังพบว่าแพลตฟอร์มนี้มีความสะดวกในการผลิตคอนเทนต์ให้มีคุณภาพโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากมาย ช่วยให้ครีเอเตอร์เป็น one-man production ได้ โดยคุณก้องกล่าวว่า “คนที่มีคอนเทนต์ในหัวอยู่แล้วแต่ไม่มีต้นทุนด้านเครื่องมือ แค่มีมือถือ 1 เครื่องและ tools ของ TikTok ก็สามารถส่งต่อเรื่องราวดีๆ ยิ่งยุคนี้คนโหยหาความเรียล ความมีเอกลักษณ์ ไม่จำเป็นต้อง high production เหมือนสมัยก่อนอีกต่อไป”

ผ่านคอนเทนต์วิดีโอสั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ คุณก้องสามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ติดตามของเขาเกี่ยวกับขั้นตอนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การแยกขยะชนิดต่างๆ และหลักการ Reduce, Reuse, และ Recycle (3R) คอนเทนต์ของเขาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และทุกคนสามารถทำตามได้ ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในคอมมูนิตี้และเกิดผลกระทบในชีวิตจริง สอดคล้องกับพลังอัลกอริทึมของ TikTok ที่เปิดโอกาสให้เขาได้เชื่อมต่อกับคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันและสร้างสรรค์คอมมูนิตี้ที่มีเป้าหมายในความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

“เพราะโลกหันมาให้ความสนใจ short-form video เยอะขึ้น และรูปแบบของแพลตฟอร์ม TikTok นั้นมีความตอบโจทย์ผู้ชม รวมถึงมีฟังก์ชันต่างๆ เช่นเพลย์ลิส การคอมเมนต์ การโต้ตอบ ให้เรา engage กับผู้ติดตามได้รวดเร็ว แถมยังได้ทราบผลตอบรับจากผู้ติดตามที่มาแบ่งปันว่าคำแนะนำจากเราเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของพวกเขาอย่างไร ซึ่งทำให้ผมมีกำลังใจในการพัฒนาคอนเทนต์ต่อไปมากๆ” คุณก้อง กล่าวเสริม

การได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการระดับโลกอย่าง TikTok Change Makers เป็นโอกาสสุดพิเศษสำหรับคุณก้องที่ทำให้เขามีโอกาสเชื่อมต่อกับครีเอเตอร์สายสิ่งแวดล้อม รวมถึงครีเอเตอร์ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกในด้านอื่นๆ จากทั่วโลก ส่งเสริมให้เขาเกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนสังคมไปในทางที่ดีขึ้น พร้อมรับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์ม และใช้เส้นทางนี้บน TikTok ในการสานต่ออุดมการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของเขาให้ประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่สำคัญว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ถ้าเป็นแต่ก่อนคนคงมองว่าคอนเทนต์เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องน่าเบื่อและไม่อยากติดตาม แต่ TikTok ช่วยทำให้ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นที่รับรู้และได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายมากขึ้น ผมเชื่อว่า TikTok มีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของโลกเรา และด้วยการสนับสนุนจากโครงการ TikTok Change Makers ผมสามารถสร้างความตระหนักและส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง และปลูกฝังให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต” คุณก้อง (@konggreengreenกล่าวทิ้งท้าย

TikTok มุ่งมั่นที่จะนำเสนอความแข็งแกร่งของคอมมูนิตี้ที่หลากหลาย และยืนหยัดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายอย่างยั่งยืน โดยการรวมพลังของคอมมูนิตี้ครีเอเตอร์ทั่วโลกเพื่อสนับสนุนประเด็นต่างๆ ทางสังคมที่สำคัญ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก มาร่วมติดตามและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณก้อง พร้อมทั้งเหล่าครีเอเตอร์จากหลากหลายประเทศผ่าน #TikTokforGood ซึ่งจะมีโครงการดีๆ โดยครีเอเตอร์และเรื่องราวสุดพิเศษตลอด 6 เดือนข้างหน้า เพื่อเป็นสักขีพยานในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกระดับโลกที่เริ่มต้นบน TikTok

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button