ยานยนต์

กฟผ.ขยายผลงานเวทีแข่งขันดัดแปลงรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า สนับสนุนภารกิจมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่โรงเรียนสีเขียว

ประกาศผลการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ประเภทสถาบันการศึกษา “วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์” ชนะเลิศ ประเภทประชาชนทีม “G02 Black Maeta” เข้าวิน ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คว้ารางวัลทีมที่พัฒนาเทคโนโลยีแล้วนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ กฟผ. เล็งขยายผลงานจากเวทีนี้สานภารกิจดัดแปลงจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดภาวะทางอากาศร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่โรงเรียนสีเขียวในสังกัด สพฐ.

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2  EVAT x EGAT Electric Motorcycle Conversion Contest for Business Opportunity ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

โดยการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันรวมทั้งสิ้น 57 ทีม แบ่งเป็นทีมประเภทสถาบันการศึกษา 48 ทีม และเป็นทีมประเภทบุคคลทั่วไป 9 ทีม ซึ่งผลการแข่งขันฯ ประเภทกลุ่มสถาบันการศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม S11 uttc auto team จากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม S57 UTK-EV Conversion จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทีม S48 ขุนพล Ev bike จากวิทยาลัยการอาชีพขุนพล ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

ส่วนประเภทกลุ่มประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม G02 Black Maeta ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม G07 T2D ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท เเละรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทีม G05 Moto bike ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลนวัตกรรมสำหรับทีมที่พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเป็นการเฉพาะและสามารถพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ เช่น แบตเตอรี่ขับเคลื่อนแบบถอดสลับได้ (Swappable Battery) มอเตอร์ขับเคลื่อน/ระบบควบคุม (Motor and Controller) รวมถึงเครื่องอัดประจุ (On-board Charger) และตัวถัง/สวิงอาร์ม Swing Arm (Body and Swing Arm) ซึ่งผู้ชนะในรางวัลนวัตกรรม ได้เเก่ ทีม S57 UTK-EV Conversion จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

ในการเเข่งขันครั้งนี้ มีการเก็บคะแนนเป็นระบบ Checkpoint ต่างๆ ก่อนเข้าสู่สนามแข่งขัน จำนวนทั้งหมด 4 Checkpoint เพื่อให้แต่ละทีมนำส่งรายงานการออกแบบ รายงานการทดสอบด้านเทคนิค ฯลฯ เพื่อเก็บคะแนนก่อนเริ่มการแข่งขันภาคสนามวันที่ 19 พค. ซึ่งเป็นวันแรกของการแข่งขัน โดยเเบ่งออกเป็น 4 สถานีหลัก ได้เเก่ สถานีทดสอบอัตราเร่ง สถานีทดสอบอัตราเร่งและวัดอัตราสิ้นเปลืองพลังงาน สถานีทดสอบขึ้นทางลาดชันและวัดอัตราสิ้นเปลืองพลังงาน และสถานีทดสอบระยะการเบรค ส่วนการแข่งขันในวันที่ 20-21 พค. เป็นการทดสอบวิ่งรอบสนามแข่งขันรอบใหญ่ระยะทาง 2.4 กม. ต่อรอบ ผ่านสถานีต่างๆ เช่นสถานี Slalom และสถานีลูกระนาด จากนั้นจึงทำการวัดค่าพลังงานที่ใช้ไป และนำคะแนนมาคำนวณร่วมกับคะแนนที่ได้จากการนำเสนอแผนงานทางธุรกิจและต้นทุนการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อคัดเลือกหาทีมที่ได้คะแนนดีที่สุดตามลำดับ

คุณเกษณภา มหารัตนวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม กฟผ.

คุณเกษณภา มหารัตนวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ กฟผ. จะได้ขยายผลงานไปใช้กับภารกิจ กฟผ. เกี่ยวกับการดัดแปลงรถจักรยานยนต์เดิมที่เติมน้ำมันให้เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดภาวะทางอากาศไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันต่างๆ และสนับสนุนการใช้พลังงานสีเขียวเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วย

นอกจากนี้ ทาง กฟผ. จะได้ต่อยอดนำองค์ความรู้ของนิสิต นักศึกษา และประชาชนที่ชนะเลิศจากเวทีแห่งนี้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆ ผ่านทางโรงเรียนสีเขียว ซึ่งทาง กฟผ. มีเครือข่ายกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อยู่แล้ว ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นับเป็นการสนับสนุนการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้มีสมรรถนะการใช้งานและมีประสิทธิภาพพลังงานที่ดี มีความปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ สร้างอาชีพการดัดแปลงและซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้กับคนไทย เพื่อขยายผลรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อีกทางหนึ่ง

“กฟผ. เราได้สนับสนุนกิจกรรมการเเข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจเเห่งอนาคต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยเล็งเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ ต่อเยาวชน และประชาชนทั่วไป ในการตระหนัก รับรู้ ถึงปัญหาสภาวะแวดล้อมของโลก ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินภารกิจผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานสะอาด และส่งเสริมการลดมลภาวะทางอากาศ โดยสนับสนุนให้เกิดโครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ในหลายโครงการ อาทิ ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2559 ส่งเสริมระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายของประเทศ สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า กฟผ. ได้ดำเนินการติดฉลากเบอร์ 5 ให้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า 20 ราย ติดฉลากไปแล้วกว่า 35,000 ดวง”

นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้พัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 แบรนด์ENGY สำหรับใช้ในกิจการของ กฟผ. กว่า 50 คัน พร้อมขยายผลไปสู่การนำร่องใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะรวมกว่า 100 คัน พร้อมสถานี Swapping Battery Station กว่า 10 สถานี ในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

ด้านนายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กล่าวว่า ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เเต่สิ่งที่ต้องผลักดันส่งเสริมให้รองรับกับจำนวนผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า คือการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และลงมือทำเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตด้านการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งข้อมูลจากกรมขนส่งทางบก และจากการรวบรวมสถิติของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย พบว่าเดือนเมษายน 2566 ในประเทศไทยมีจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมทุกประเภทกว่า 58,232 คัน แบ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ากว่า 32,000 คัน รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากว่า 23,000 คัน และยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถโดยสาร รถสามล้อ และอื่นๆอีกกว่า 3,000 คัน และรอดูกันต่อไปว่ายอดรวมยานยนต์ไฟฟ้าในปี 2566 จะร้อนแรงเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่

“เวทีการแข่งขันครั้งนี้มีการประกวดให้คะแนนเกี่ยวกับการดัดแปลงรถแล้ว ยังมีคะแนนการทำธุรกิจสามารถเจาะตลาดได้ในกลุ่มไหนบ้าง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และอาชีพใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต”

ผศ.น.สพ.ดร. เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร. เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยว่า มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและเป็นการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ลดปัญหา PM2.5 อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมส่งทีมนิสิตเข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วยจำนวนสองทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ซึ่งสอดรับกับมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) อย่างมีส่วนร่วมภายในปี 2035 นอกจากการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว มหาวิทยาลัยยังให้การสนับสนุนการบริการทดสอบอุปกรณ์หลักของยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัย เช่น การทดสอบแบตเตอรี่แพค การทดสอบสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย ดังนั้นหากประชาชนและผู้ประกอบการต้องการการสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทางเราก็มีความยินดี

ผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

ส่วนผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาเขตศรีรารามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเสริมว่า การแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงปีนี้ได้รับการตอบรับดีมาก เปิดรับสมัครรอบเดียวมีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันถึง 73 ทีม แต่ผ่านการคัดเลือกเพียง 57 ทีมเท่านั้น ซึ่งกิจกรรมแบบนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือภาคประชาชน  เพื่อเตรียมบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ไม่เพียงเท่านี้ นิสิต นักศึกษา ยังใช้เวทีแห่งนี้เป็นเวทีแสดงฝีมือ ทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ที่สำคัญได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภาคอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าด้วย

“เวทีนี้จะเป็นเวทีที่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์มาช้อปปิ้งหาตัวบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้า ในอนาคตเวทีนี้ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีประโยชน์ทั้งในแง่ของผู้ประกอบการ และภาครัฐจะส่งเสริมด้านนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศสู่อุตสาหกรรมยายนต์ไฟฟ้าในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย”

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button